Diz Ağrıları

Dizlerimiz, başta yürüme, oturma, kalkma ve ibadet gibi önemli ihtiyaçların karşılanmasında birincil olarak görev yapar. İskelet sistemi hastalıkları arasında diz ağrısı sık karşılaşılan bir yakınmadır. Yalnızca ağrının değerlendirilmesi değil, ağrıyı oluşturan diğer etmenlerin de araştırılması gerekmektedir. Ağrı, eklem içindeki, ek-lem çevresindeki ve ekleme uzak olan kalça veya ayak bileğini etkileyen tendon, bağ ve kesecik ya da sinir gibi yapıların hastalıklarından da kaynaklanabilmektedir. Ağrıyı ortaya çıkaran sebebin yeri, şiddet ve şeklinin tanımlanması özellikle ger-çek eklem hastalığı ile yansıyan ağrıları ayırmak için kritik öneme sahiptir.

Sorgulama: Ağrılı hasta değerlendirmeye sorularla başlanır. Ağrının şiddeti belirlenir, zamanlaması, soğuk sıcakla ve hareketlerle olan ilişkisi sorgulanır. Hastalığın başlangıcında çarpma, burkulma gibi fiziki etmenlerin sonucunda gelişen kaza ve yaralanmaların varlığı not edilmelidir. Isı artışı, kızarıklık, şişlik gibi bulguların eşlik ettiği iltihabi veya romatizmal belirtilerin varlığı atlanmamalıdır.

Klinik değerlendirme: Şikayet ve belirtilerin baştan derecelendirilmesi ile tedavi sürecinin iyileşmeye olan katkısı ölçümlenmelidir. Yakınmaların işaret ettiği yönde yapılacak testlerle hastalık hakkında detaylı bilgi sahibi olunur. Yaşlılarda aşınmaya bağlı yakınmalar ön planda yer alırken, gençlerde kaza ve yaralanmaların neticesinde görülen hasarlar karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk çağında doğumsal ve gelişimsel faktörlerin önemli bir yeri vardır.

Diz Eklemi: Konuyu anlaşılır kılmak için diz ekleminin yapısını yakından tanıyalım: Diz eklemi menteşe tipi bir eklemdir. Gövdenin alt yarısında, yani gövdeyi hareket ettirme, yürüme, oturup kalkma gibi eylemleri görev olarak üstlenmiştir. Bedenin üst kısmı başta olmak üzere taşınacak ilave cisimlerin de yükünün yansıması olan kuvvetler önemli mekanik stresler halinde eklem yüzeylerinde basınç bağlarda gerilme olarak ortaya çıkar. Eklemi oluşturan kemiklerin uzunluğu kaldıraç kolu etkisi ile eklemi etkileyen yükleri mislisiyle arttırır. Ekleme yansıyan yüklenmeler zamanla eklem yüzeyindeki kıkırdak yapıyı aşındırarak incelmesine ve yer yer kaybolmasına yol açar. Aktif hareket açık-lığının devamında germe ile ayak topuğu kalçaya erişecek kadar diz ekleminde bükülme mümkün-dür. Namaz esnasındaki son oturuş sırasında ayak dönme zorlanmasıyla yatay hale getirilerek diz ekleminde ilave katlanma derecelerine ulaşılır. Eklem içinde besleyici ve kayganlığı arttırıcı olarak renksiz sıvı dolaşmaktadır.

Menüsküs yırtıkları:Kemiklerin birbirine olan temasında basınç yüzeyini arttırarak aşınmayı azaltmak ve ekleme ek stabilite sağlamak üzere menüsküs yapıları bulunmaktadır. Eklem yüzeyinde iki adet olarak yer alan bu oluşumların kıkırdak yapısında olması esneklik sağlamaktadır. Kıkırdak yapılarının korunmasında şok emici olarak işlev görmektedirler.

Kireçlenme:Aslında tüm eklemler kemik yüzeyindeki kaygan kıkırdak ile kaplıdırlar. Bu kaplamanın şekil ve kalitesinde bozulmalar gözlendiği takdirde eklem mekaniğini etkileyecek şekilde takılma, ağrı ve zaman zaman şişliklerin eşlik ettiği iltihabi durumlarla karşılaşılmaktadır. Hastalığın başlangıç evrelerin-de özellikle iç menüsküs arka boynuzunda hasar ve hatta yırtıklar görülmektedir. Hastalığın iltihabi bileşeninde artışlar görüldüğünde dizdeki sıvıda artış olmuş gibi (aslında yanlış) ifade edilmektedir. Kıkırdakların büyük ölçüde yok olduğu hastalarda sürtünmeden doğan kemik sesleri duyulduğunda ise yine yanlış bir tanımlamayla diz ekleminin sıvısı bitti hükmü ortaya çıkmaktadır.

Eklem yapısının kalıcı olarak hasar gördüğü kemiklerin birbiriyle olan ilişkisi diz kapağının konumun kaybolduğu olgularda eklem yüzeylerini tekrar oluşturabilmek için protezler yapılmaktadır. Hasarın yeri gözetilerek kısmi veya tamamı protez ile örtülerek ağrı giderilirken eklemdeki asimetrik aşınmaların da önüne geçilmiş olmaktadır. Son zamanlarda eklem mimarisinin tam olarak korunması için ROBOT destekli cerrahi uygulamaların-da artış gözlenmektedir. Her türlü uğraşa rağmen protez ameliyatı olan eklemlerde tam katlama hali yani sık kullanılan tabiri ile namaz oturuşu çoğunlukla mümkün olmamaktadır.

Son yıllarda hücresel tedaviler kullanılarak eklem kıkırdağında yenilenme amaçlayan piroloterapi yöntemleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yöntemlerde hastaların kendi vücudundan alınan hücreler işlemden geçirilerek eklem içine zerk edilmektedir. Biyolojik olarak hücrelerin kıkırdak yapısına dahil olmaları veya diz içinde iyileşme mekanizmalarını tetikleme yoluyla iyileşme sağ-lamaktadırlar.

PRP olarak kısaltılan ve kandan elde edilen trombosit hücrelerin (kan pıhtılarının oluşumun-da görev alan hücre parçaları) diz içine verilmesi yöntemidir. Bu yöntemde hastanın kanı işlemden geçirilerek trombositleri ayrıştırılmaktadır. Eklem içindeki trombositler içeriğindeki bölgesel etkili büyüme faktörleri ile iyileşme ve yeni doku oluşumunu sağlamaktadırlar.

Mezenkimal kök hücre tedavisi: Kemik iliği veya yağ dokusu gibi hücreden zengin dokular-dan alınan materyal PRP tedavisine göre daha karmaşık bir işlemden geçirilerek mezenkimal kök hücreleri ayrıştırılmaktadır. Bu hücreler eklem içine yoğun şekilde verilerek kıkırdak ve kemik dokularında canlanma ve onarım hedeflenmektedir.

Diz ağrıları geleneksel olarak kaplıca tedavisi ve çeşitli şifalı otlarla başlayan tedavi çabası ile aynı zamanda cerrahi ve biyolojik yöntemlerle sürmektedir.

Unutulmamalıdır ki en iyi yaklaşım, sağlığın kıy-metini bilerek bize emanet olan bedenimizi korumaktır.

Diz Cerrahilerinde Hasta Memnuniyeti?

Dejeneratif eklem hastalıklarının gelişimi

Diz bölgemiz vücudumuzun en uzun iki kemiğini birleştiren bir menteşeye benzemektedir. Bu nedenle büyük kuvvet ve basınçlara maruz kalır. Sınırlandırılmış hareketli mekanizmalarda sınırlayıcı faktörler diz sisteminde de mekanizmaya ek stress yüklenmesine sebep olur. Aşındırıcı yönde etki eden bu yüklerin diz eklemimizin kapanıp açılma gibi temel faaliyetlerinde tıpkı bir kaya parçasının tepeden yuvarlanırken olduğu gibi sürtünme ve basınca bağlı faktörlerle aşınırlar.

Dizdeki kayma hareketine, dizin iç kısmında bir burulma hareketi eşlik etmektedir. Birden fazla eksende ve aşındırıcı yönde etkisi olan hareketlerin dizin iç kısmında yoğunlaşmasından dolayı (Açılıp kapanmanın yanısıra yatay ve döner kuvvetlerin etkisi) eklem harabiyeti en çok dizin iç kısmında hissedilir.

Diz hastalıklarının oluştuğu mekanizmayı bu şekilde özetleyebiliriz. Diz kıkırdak hasarının tedavisi’de ancak eklemin doğal şekliyle onarılmasıyla mümkündür. Hastaların dizlerindeki eski stabiliteyi sağlamak, ağrıyı azaltmak için diz mekanizmasının yapısı akılda tutulmalıdır.

Menisküs Yırtıkları

MR raporlarında sıkça bahsedilen menisküs yırtıkları, kıkırdak hasarıyla birlikte gözlemlenir. Eklem bükülürken alttaki kemiğin geriye doğru hareket etmesi gerekmektedir. Bu göreceli hareketi dizin bağları ve kasları sağlar. Bağ hasarı olan hastalarda ve ya eklem aşınması sonucu gevşeklik oluşan hastalarda arka menisküs bölümü yırtılmaya yatkındır.

Artroskopik Menisküs Ameliyatları

Vücut içi görüntüleme ve tedavi edici olarak kamera ekipmanlarının kullanımı yeni ve başarılı bir teknolojidir. Yırtılan menisküsün dikilmesi ve hasarlanan dokunun onarılması konularında özellikle bağ hasarlarında oldukça başarılı olmasına karşın çıkarma ameliyatları sonrasında ve temizlik diye tabir edilen ameliyatlarda yeterince hasta memnuniyeti sağlamamaktadır.

Bağ Ameliyatları

Yırtılan bağ çoğunlukla ön çapraz bağı olmasına karşın arka çapraz bağlar ve bu bağların yakın komşusu bağ kompleklerinde de esneme oluşabilir. Bu durum bağ yırtığı olmasa bile bağ yetmezliğine anlamına gelebilecek bu durumlarında değerlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde eklemdeki gevşeklik giderilmediği için öne ve arkaya olan stabilete kaybı devam edecektir. Bu hastalarda ameliyat başarılı geçse bile bacak çevresinde zayıflama ve bacaktaki güç kaybı görülecektir. Hem ameliyat sonrası iyileşme süreci, hem de hasarın iyice tetkik edilmesi gerekir. Kısmi hasarların tamirinde bağ içine yapılacak kök hücre tedavileri ileride oluşabilecek bağ hasarlarınında önlenmesine yardımcı olacaktır.

Menisküslerde olduğu gibi kısmi kopmalarda da bağın kalan kısmını korumak esas olmalıdır.

Protez Uygulamaları

Eklem yüzeylerinin kaplamalarla restorasyonu protez olarak adlandırılır. Cerrahi uygulamaların benzerliği ve kullanılan tekniklerin başarısı hasta memnuniyetini büyük ölçüde sağlamaktadır.

Kısmi protezlerde ön ve arka çapraz bağın korunmasıyla dizlerin tam bükülmesi olasıdır. Total protezlerde ise kullanılan teknikten dolayı oluşabilecek bağ hasarları olabileceğinden bu bilgi hasta ile paylaşılmalıdır.

Kök Hücre Uygulamaları

Hastalığın erken evrelerinde uygulandığında oldukça faydalı olan bu teknikleri eklemin uyum ve yüzey geometrisi bozulmadan yapılmasını öneriyoruz.

diz-cerrahisi

BİZ SİZİ ARAYALIM

  Menisküs Hareketi Engeller mi?

  Menisküslerimiz eklem içinde konumlandıkları alanda esnek yapıları sayesinde kemiklerin birbirlerine olan konumlarına destek sağlamaktadırlar. Eklem hareket açıklığı içerisinde dizin tüm yüzeyleri her zaman karşılıklı temas halinde değildir. Farklı açı ve pozisyonlardaki bu değişik temas yüzeylerini arttırmak için menisküslerin sağlıklı bir şekilde yapılarını korumaları gerekmektedir.

  Eklemlerimizn aşınmaya başladığı ilk zamanlarda özellikle sadece yuvarlanma değil de dönme hareketinin de görüldüğü iç menisküs üzerinde bir stres artışı meydana gelir. İç eklem ağrısı olarak tarif edilen bu ağrı kalça ekleminin erken dönem ağrıları ile de karışabilmektedir. Ayırıcı tanıda kalça eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi özellikle önem taşır. Bunun dışında radyolojik incelemeler ve kas ve bağ yapı değerlendirmeleri önemlidir.

  Bu yazının konusu ola menisküslerin hareketi engelleyebildikleri bazı olayları kapsamaktadır. Baldır kemiğinin üst kısmında yer alan uyluk kemiğinin eklem dışına doğru yönelmesini engellemek için bir tampon, bir eşik görevi görürler. Değişik açı ve pozisyonlardan ani ve kuvvetli hareketler başlamak aşınmış ve bağları esnemiş kişilerde ani harekete izin vermezler. Dizde kilitlenme tabir edilen bu yapının temelinde bağlardaki gerçek ve göreceli uzamaların sorumlu olduğu düşünülmektedir.

  Bahsedilen hastalar kimlerdir?

  1: Aşırı kilo aldığı için dizlerinde dışarıya doğru açılanması olan ve sonradan gelişen şekil bozuklukları olan bireyler.

  2: Başlangıçta açısal deformiteleri olan ve zamanla artış gösteren hastalar

  3: Spor yapmayı sevmeyen kişilerde dizin iç kısmında kaslarda zayıflık geliştiği için esnekliği artmış bireyler

  4: Diz kapağı sorunlu hastalar

  Eklemin yaralanmaya başladığı ilk anlarda eklem dışına doğru yer değiştiren menisküs ön (boynuzu) kısmı eklemde boşluk hissi yaratarak hareket açıklığını sınırlar. Bunun dışında kova sapı menisküs yırtığı gibi durumlarda, menisküsler eklemi kilitlemeye kadar giden hareket sınırlamaları yaparlar.

  Eklem yüzeylerindeki kıkırdak yapılarının veya yeni oluşmuş osteofitlerin varlığı menisküslerin yukarıda bahsedilen mekaniğini yapamamalarına neden olduğu için yırtılma ve hasarlarına engel olmaktadırlar.

  Yazının özü: Anatomik yapıyı fonksiyonuyla birlikte değerlendirmelidir.

  meniskus2

  BİZ SİZİ ARAYALIM

   Kireçlenme Yani Tıbbi Adıyla Osteoartrit Nedir?

   Bazı eklemlerin en sık görülen kronik bir hastalığıdır. Dejeneratif eklem hastalığı adı da verilmektedir.

   "Aşınma" ile oluşan eklem iltihabı yani artrit, osteoartrit (OA) olarak isimlerle de adlandırılır. Eklemleri oluşturan kemiklerin üzerindeki kıkırdak kaplamaların veya yastıklama görevi olan menisküslerin yaralanmasına bağlı ağrı, sertlik ve şişlik görülür. Eklem yapılarındaki yıkımda zamanla artış meydana gelir. Kıkırdak yüzeylerinde yara oluşarak kıkırdakta çukurlar oluşur. Zamanla kıkırdağın altındaki kemiğe doğru hastalık sirayet ederek kistik boşluklar ve artmış kemik yoğunluğu, kireç birikimlerinin oluşmasına neden olur.

   Osteoartrit Belirtileri

   Osteoartritte en sık görülen belirtiler sertlik, sabah veya dinlenme ve sonrası ağrı, tutukluk olarak karşımıza çıkar. Klinikte özellikle ilk karşılaşılan bulgu etkilenen eklemlerde artmış aktivite sonrası şişlikler olmaktadır. Eklem hareket açıklığında azalma, takılma, kıtırtı sesleri ve giderek bacağın şeklinde çarpılmalar gözlenebilmektedir.

   Osteoartrit Nedenleri

   Osteoartriti oluşumundan sorumlu özel tek bir nedeni yoktur. Çeşitli faktörler arasında aşırı kilo,yaralanmalar veya aşırı kullanma ve genler de dahil olmak üzere birçok sebep sayılmaktadır. OA gelişimine yol açar. Osteoartrit için "aşınma ve yıpranma" olarak özetlenen zamanla eklemlerin mekanik etmenlerin neden olduğuna inanılır.

   Genler: Çeşitli genetik özellikler OA gelişimi için sebepler arasında sayılabilirler. Olasılıklar arasında kollajen üretiminin azaldığı sendromlar sayılabilirler. Bu anormallikte osteoartrit ilgili kıkırdağın hızlı ve normalden daha erken yaşlarda kaybı ile oluşur. Diğer kalıtsal özellikleri bir araya geldiği karmaşık hastalıklar da kemiklerde hafif hasarlar oluşmasına neden olabilir.

   Araştırmacılar, daha önce de artmış ağrı duyarlılığına bağlı FAAH denilen bir gen sayesinde başka hastalığı olmayan insanlarda da OA olanlara göre daha az olduğunu tespit etmişlerdir.

   Ağırlık: Yüksek vücut ağırlığına sahip olmak kalça ve dizler üzerinde ek bir baskı yapar. Daha hızlı eklem kıkırdak yıkımına neden olabilir. Araştırmalarda kilolu olan kişilerin elinde dahi osteoartrit riski arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalar fazla yağ dokusunun eklemlere zarar verebilecek enflamatuar kimyasallar (sitokinler) ürettiğini göstermektedir.

   Yaralanma ve aşırı Yüklenme: Tekrarlayan hareketler ya da (örneğin bir kırık veya bağ yırtılması gibi) eklem yaralanmaları osteoartrite yol açabilirler. Bazı sporlar, aşırı kullanma, zorlayarak ardarda yüklenmeler neticesinde kıkırdak yıkımını hızlandırabilir. Eklemler, tendonlar ve bağlar zarar görerek de OA gelişebilmektedir. Ayrıca kıkırdak dokusu uzun süre ayakta kalmak, tekrarlayan eğilme, ağır kaldırma ya da diğer hareketler nedeniyle de çabuk yıpranmaktadır.

   Kasların zayıflığı veya dengesizliği veya desteklediği eklemlerde bozulan hareket dinamikleri nihayetinde kıkırdak bozulmasına yol açabilir.

   Diğer etmenler: Çok sayıda başka faktör osteoartrit gelişimine katkıda bulunabilir. Bu faktörler kemik ve vücut için çok fazla büyüme hormonu üretimi(= akromegali ), artmış demir metabolizması (=hemokromatozis), romatoid artrit gibi bazı kronik hastalıklar OA gelişimine katkıda bulunurlar.

   Osteoartrit Tanısı

   Osteoartrit teşhisi hastanın tıbbi geçmişi ve fizik muayenesi ile konmaktadır. Laboratuvar testleri, röntgen ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taraması ile takip edilebilir. Hastalığın klinik değerlendirme yöntemleri olarak sayılabilirler.

   Osteoartrit Tedavisi

   OA tedavi seçenekleri kilo yönetimi, fiziksel aktivite değişimi,sınırlı sayıdaki ilaçlar, eklem yüzey değiştirme ameliyatları ve diğer çeşitli eklem içi enjeksiyon tedavileri sayılabilirler.

   osteoartrit

   BİZ SİZİ ARAYALIM

    Robotik Cerrahi

    Robotik diz cerrahisi

    Hastalar tarafından sıklıkla merak edilen ama henüz ülkemizde kullanılmayan bir teknolojiyi bu yazımızın konusu olarak ele aldık. Robotik teknolojilerin kullanımı imalat sanayii başta olmak üzere birçok endüstriyel alanda ve günlük yaşamımızda yaygınlaşmaktadır. Günümüzde evlerimizin temizliği, akıllı telefonlar, otomobiller gibi bir çok gündelik cihazlarda yardımcı olarak robotik teknolojiyi kısmen de olsa kullanmaktayız. Ancak, diğer teknolojik gelişmelerde olduğu gibi, robot teknolojisi yavaş da olsa ortopedi ameliyathanelerine girmektedir. Cerrahi robotlar hekimlere yol göstermek, sahada ölçüm yapmak gibi alanlarda kullanılmaktadır. Protez gibi yüzey kaplamaları yapılması gereken tedavilerde malzemenin vücutta konumlanması özellikle önem taşır. Ayrıca protezlerin kalınlığı da önemlidir. Daha ince malzemelerin kullanılmaya başlanması ancak daha detaylı hazırlık kesilerine ihtiyaç duyarlar. Sayılan bu ihtiyaçlardan ortaya çıkan robotik sistemler farklı teknolojileri kullanırlar.

    Bir çoğunda hastalara ameliyat öncesi detaylı değerlendirmeler yaparak üç boyutlu düzlemlerin oluşturulması için tıbbi görüntülemeler yapılmaktadır. Görüntülerin üzerindeki planlamaya sadık kalarak süreç ameliyathanede takip edilir.

    Amerikan Cerrahlar akademisinin resmi sitesinde Dr Mihalko imzasıyla yayımlanan bir makalede; Ortopedi ve Travmatoloji alanında uygulanan cerrahide robotik sistemler üç allt başlıkta ele alınmaktadırlar:

    Aktif sistemler ROBODOC® (Curexo Technology Corp.) ve Caspar (bilgisayar destekli cerrahi planlama ve robotik) teknolojileri, özerk biri gibi görevleri yerine getirme yeteneğine sahiptirler. Öte yandan Pasif sistemler herhangi bir cerrahi prosedür sırasında cerrahı bilgilendirmek gibi işlevler üstlenirler. Kendi başlarına bir eylemi yapamazlar ve sürekli doktor kontrolü altında bulunmak zorundadırlar.

    Pasif robotik sistemler bilgisayar destekli kesi kılavuzları yarı aktif sistemleri, cerrahi eylemleri yönlendirmek kontrol etmek ve hareket alanlarını güvenli sahalara sınırlamak için navigasyon teknolojilerini kullanılırlar. Doğal olarak da son kontrol hala cerraha bağlıdır.

    Ülkemizde de en sık kullanılan robotik cerrahi sistemlerden biri olan Da Vinci Cerrahi Sisteminde cerrahın el hareketini hastanın içinde taklit eden teknolojiler özellikle prostat ameliyatlarında sıklıkla kullanılmakta olup, ancak ortopedi ameliyatlarında kullanımı sınırlıdır.

    Robotik teknolojinin kullanılmaya başladığı Diz cerrahilerinde sistemler unikompartmantal yani yarım protez olarak adlandırılan diz protezlerinin yerleştirilmesinde kullanılırlar. Yarı aktif bir sistemdir ve ameliyat esnasında kullanılmak kaydı ile bir bilgisayarlı tomografi ön görüntülemesini temel alır. İmplant yerleştirilmesi için gerekli kemik yatağının hazırlanması ince ve kesin bir yöntem ile yapılır. Kemik üzerinde yapılan işlemlerde bazı kısıtlamalar kullanır. Dokunsal geribildirim olarak özetlenecek bu teknoloji sayesinde daha evvel kullanılan standart kesi kılavuzlardan bağımsız ve sınırsız şekilde kemik hazırlığı yapılır. Bu sayede en az kemik kaybedilmesi sağlanabilinir. Genel olarak, total diz artroplastisi (TDA) ve unikomportmantal diz protezi bileşenlerini konumlandırmak için daha ince bir tekniği kullanabilseler de bildirilmiş yakın veya uzun dönem sonuçları bulunmamaktadır. Daha uzun süreli hasta izlem sonuçlarının klinik olarak sonuçlarını göstermek gereklidir.

    Daha yeni bir teknoloji olan navigasyon sistemlerinde kesiler serbest olarak yapılmakta ve daha başarılı sonuçları olabileceğine inanılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde implant yerleştirme ve doğru hizalama için cerrahlara yardım etmek üzere preoperatif üç boyutlu görüntüleme yöntemleri kullanılır.

    Dezavantajları arasında üreticiye özgü enstrümantasyonlar gerektirmesidir. Hantal, ağır alet ve setlerin yanı sıra sterilizasyon kabusunu ortadan kaldırmak için potansiyel ek çalışma odası gereklidir.

    Serbest navigasyon destekli cerrahilerde üreticinin belirlediği parametrelerde Cerrahi testere kullanabilmek için gerçek zamanlı haptik teknolojiler yol gösterici olarak kullanılırlar. Kemiklerin üzerinde kesme düzlemini gösteren cerrahi planlar dışında implant konumlandırılmasına yeltendiğinde testere kapanır. Yaygın ve rutin bir şekilde bu teknolojilerin kullanımı olmamasına rağmen bu tip yönlendirici yardımcı cerrahi teknolojiler gelecekte daha çok başvurulacaktır.

    Robotik teknoloji kullanımı gelecekte de implant tasarımı ve cerrahilere hastaya özgü bir yaklaşım sağlayacaktır. Sadece robotik freze teknolojisi ile bile dakikada implantasyon için özel seramik kron oluşturabilir. Böylece robot teknolojisi birgün özel ortopedik implantların oluşturulmasını sağlayabilir.

    Hayatımızda robotik kullanımı artmaya devam edecek ve sadece diz artroplastisinde değil diğer ortopedik uygulamalarda da kullanımı yaygınlaşacaktır. Robotik teknoloji ile hedeflenen objektif sonuçlara günümüz subjektif cerrahi prosedürlerini taşımak günümüzün en önemli uğraşı alanı olacaktır.

    robotik-cerrahi

    BİZ SİZİ ARAYALIM

      

     Suni Menisküsler

     Diz eklemi içinde yer alan menisküsler sık hastalanan dokulardır. Hastalanan kısımları sıklıkla artroskopi adı verilen endoskopik cerrahi yaklaşımla kısmi çıkarılarak tedavi edilirler.

     Cerrahi olarak yapılan çıkarma işlemine gerekçe menisküs dokusunun kanlanmasında karşılaşılan sorunlardır.

     Eklem içinde konumlanan bu dokular eklem kapsülüne tutundukları sınırlı bir alandan beslenebilmektedirler.

     Bu sebeple eklemin merkezine doğru uzantılarında görülen yırtıklar dikilseler bile iyileşmemektedirler.
     Basit veya tekrarlayıcı zorlamalar neticesinde kaybolan bu dokuların yokluğunda eklemlerimiz de erken dönemde kireçlenmeler meydana gelmektedir.

     Menisküs noksanlığının önüne geçmek üzere tasarlanmış çeşitli suni menisküs alternatiflerine artık kolayca erişilebilmektedir.

     Bizim de klinik pratiğimizde sıkça başvurduğumuz bu yöntemle aynı seansta dahi kaybolan menisküs dokusu yerine uni menisküs yerleştirilebilmekteyiz.

     Bu sayede kemiklerin birbilerine karşı oluşan aşındırıcı stresler azalmakta ve kireçlenmeni önüne geçilmektedir.

     Poimer bazlı bu yapılar gözenekleri sayesinde içine dokunun yürüyerek yerleşmesine izin vermesi sayesinde sadece bir doku görevi üstlenmekle kalmayıp aynı zamanda yeni gelişecek bir vücüt içi dokuya kılavuzluk etmesi açısından önemli bir yeniliktir
     Daha evvel menisküs dokusu çıkarılmışolan hastalarda dahi eklem içine yerleştirilen bu implantlar sayesinde eklem içerisinde yokluğun neden olduğu hareket dengesizlikleri ortadan kaldırılabilmektedir.

     Eklemin en önemli kısmı olan kıkırdağın korunması bakımından menisküs implantları son derece önemli tıbbi ürünler olarak yüz güldürmektedir.

     Knee sport support

     BİZ SİZİ ARAYALIM

      Menisküs

      Menüsküs Nasıl yırtılır?

      Diz eklemine gelen ani darbeler,

      Hızlı koşarken birden durma,

      Ani dönüşler diz ekleminde kayma, burulma, dönme gibi kontrolsüz hareketlerin yansımasına ve dolayısı ile kimi zaman bir sesin de eşlik ettiği iç yaralanmaya neden olurlar.

      Ani ve şiddetli bir ağrıyı şişlik takip eder. Bacağın üstüne basma ve hareketlerinde ağrı görülür.

      Yaralanmanın şiddetine bağlı olarak da iç, dış, ön ve arka çapraz bağlar da yırtılabilirler.

      Bende menüsküs yırtığı var mı? (Teşhisi)

      Dizde takılma

      Çömelme ve bacağının üzerine oturmada kısıtlanma

      Şişme

      Topallama

      Diz içi kısmında ve çevresinde hassasiyet

      Hareketlerde ses duyulması

      Diz ve menüsküs Muayenesi

      Rahatsızlığın detaylı sorgulanması ile başlar. Dizde ve çevresindeki şişlikler hassasiyetin elle aranması şiddetinin tespit edilmesi için menüsküsün cilt yüzeyindeki izdüşümü noktalarına temas edilir.

      Muayenesinde uzanmış pozisyonda yatan hastaya hekim tarafından bükme açma sırasında sıkıştırma ve döndürme hareketleri yapılarak yırtık kesim radyolojik görüntü ile örtüşüp , örtüşmediği araştırılır.

      En bariz yapılan muayene manevrası geliştiren hekimin adıyla Mc Murray testi olarak anılır.

      Bunun dışında yüzüstü yatan hastada veya ayakta çömelme kalkma esnasında da farklı testler ile menüsküslerin yapısı muayene edilebilinir.

      Menüsküs tedavisi ve artroskopi:

      Tamamı eklem içerisinde ve iki büyük kemiğin arasında yer alan bu kıkırdaksı yapılar artroskopi adı verilen bir teknik ile önce teşhisi netleştirilerek ardından tedav edilirler.

      Artroskopi

      Kelime anlamı olarak eklem içini gözlemek manasına gelir. Eklem içini gözleyen ucu ışık iletecek şekilde geliştirilmiş optik çubuk yardımı ile eklem içinden alınan görüntünün kamera sistemi aracılığıyla ekrana yansıtılması işlemidir. Bu arada eklem içi sıvı (serum) ile şişirilerek görüntüleme kolaylaştırılır.

      Bu yöntemin üstünlüğü: Eklemin yapısı bozulmadan görüntülenmesi ve müdahale edilmesidir. Bu sayede en az hasar ile hemen aynı günde ayağa kalkabilecek kadar iyileştirilmiş hastalara ulaşmaktır

      menuskus

      menuskus2

      BİZ SİZİ ARAYALIM