Omuz Kas Yırtıkları

Omuz döndürücü kılıf yırtıkları nedir?

Omuzu hareket ettiren kaslarımız omuza yaklaştıklarında tendon adı verilen bağlara dönüşürler. Bu  Bağ yapıları omuzun etrafını sararak aynı zamanda omuz başını koruyucu bir kılıf (aşağıdaki şekilde okla gösterilmiştir) halindedirler.

Farklı kasların yapıştığı bu kılıf, ilgili kasın çektiği yöne doğru yönelerek omuzu yuvanın içinde döndürücü hareket ettirirler. Omuz eklemindeki hareket açıklığının temelini oluşturan ve gövdeden uzaklaştırmaya (öne yana ve arkaya)yönelik hareketlerdir. Öne ve yana hareketlerin ileri evrelerinde kol yukarıya kalkar. Kolu kaldıran  ve içe doğru çevirici yönde hareket ettiren kas grupları omuzun üstten koruyan apolet şeklindeki kemiğin altında çalışmaktadırlar.

Yırtık Nasıl oluşur?

Zamanla oluşan kireçlenme düzensizlikler nedeniyle bu noktada kılıf sıkışmaya ve zorlanmaya başlar. Sıkışan liflerin beslenmesinin bozulması ve aşınması kolay yırtılmasına zemin hazırlar. Zamanla kamburlaşan gövdenin kürek kemiğinin düşey düzleme olan eğilmesinin de liflerin çalışması üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Yaşlılıkta ve diğer metabolik hastalıklarda doku beslenme ve kalitesinin bozulması yırtığın gelişmesinde kolaylaştırıcı faktörlerdir.

Belirtileri Nelerdir? Teşhis nasıl yapılır?

Omuz eklemi ön kışında hareketlerle artan ağrı kolunu kaldıramama ve omuzun üzerine yan yatamama şeklinde başlayan rahatsızlıklar sonucu yapılan fiziki muayene ve tetkiklerle yırtık teşhis edilmektedir. Ayrıca ağrıya hareket kısıtlılığı eşlik edebilmektedir.

Tedavi:

Oluşan yırtıkların tedavisi fiziksel biyolojik ve cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır. Rotator kılıfın tam kat yırtılmadığı olgularda, erken evredeki hastalarda cerrahi yöntemlere başvurmadan yırtık tedavisi mümkündür. Erken dönemlerde fiziki aktivite düzenlemesi ve rotator kılıfı iyileştirici hücresel tedaviler yapılabilmektedir. İleri evre yırtıklarda Artroskopik yöntemler kullanılarak omuz lifleri dikilirler. Omuz eklemi açılmadan kamera kontrolü altında ileri cerrahi teknikler ve hassas dikiş aletleri kullanılarak hastanın omuzundaki yırtıklar tazelenerek bir araya getiren dikişler atılır. Çoğunlukla gözlenen lifin kemikten ayrıldığı durumlarda anchor veya kemik çıpası adı verilen materyaller kullanılarak kemiğe lifin sabitlenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede life güç ve destek kazandırılırken yırtığın büyümeden iyileşmesi sağlanır.

Yırtığa neden olan akromion kemiğinin altındaki kalsiyum depozitleri ve ucundaki eğrilikler traşlanarak temizlenmelidir. Bu işleme gelecekteki yeni yırtıkların önüne geçmesine ve mevcut dikişin korunmasına hizmet etmektedir.

Artroskopik akromioplasti ve rotator kılıf tamiri olarak adlandırılan bu işlem SGK ödeme kapsamındadır.

Ameliyat sonrası:

Ağrı kontrolü için işlem sonrası 1-2 gün hastanede yatan hastalar sonraki dönemde kontrollü harekete izin verilirler. Tüm cerrahi veya ameliyat dışı yöntemlerin devamında mutlaka hastalara egzersiz ve hareketleri güvenli sınırlar içerisinde yapabilmes için bandaj uygulamaları tatbik edilir. Fizik tedavi ve ameliyat sonrası rehabilitasyon ağrı kontrolü ve hareket açıklığının kazanılması için gereklidir.

Fizik Tedavinin SGK tarafından ödemesi bulunmaktadır.

BİZ SİZİ ARAYALIM