Suni Menisküsler

Diz eklemi içinde yer alan menisküsler sık hastalanan dokulardır. Hastalanan kısımları sıklıkla artroskopi adı verilen endoskopik cerrahi yaklaşımla kısmi çıkarılarak tedavi edilirler.

Cerrahi olarak yapılan çıkarma işlemine gerekçe menisküs dokusunun kanlanmasında karşılaşılan sorunlardır.

Eklem içinde konumlanan bu dokular eklem kapsülüne tutundukları sınırlı bir alandan beslenebilmektedirler.

Bu sebeple eklemin merkezine doğru uzantılarında görülen yırtıklar dikilseler bile iyileşmemektedirler.
Basit veya tekrarlayıcı zorlamalar neticesinde kaybolan bu dokuların yokluğunda eklemlerimiz de erken dönemde kireçlenmeler meydana gelmektedir.

Menisküs noksanlığının önüne geçmek üzere tasarlanmış çeşitli suni menisküs alternatiflerine artık kolayca erişilebilmektedir.

Bizim de klinik pratiğimizde sıkça başvurduğumuz bu yöntemle aynı seansta dahi kaybolan menisküs dokusu yerine uni menisküs yerleştirilebilmekteyiz.

Bu sayede kemiklerin birbilerine karşı oluşan aşındırıcı stresler azalmakta ve kireçlenmeni önüne geçilmektedir.

Poimer bazlı bu yapılar gözenekleri sayesinde içine dokunun yürüyerek yerleşmesine izin vermesi sayesinde sadece bir doku görevi üstlenmekle kalmayıp aynı zamanda yeni gelişecek bir vücüt içi dokuya kılavuzluk etmesi açısından önemli bir yeniliktir
Daha evvel menisküs dokusu çıkarılmışolan hastalarda dahi eklem içine yerleştirilen bu implantlar sayesinde eklem içerisinde yokluğun neden olduğu hareket dengesizlikleri ortadan kaldırılabilmektedir.

Eklemin en önemli kısmı olan kıkırdağın korunması bakımından menisküs implantları son derece önemli tıbbi ürünler olarak yüz güldürmektedir.

Knee sport support

BİZ SİZİ ARAYALIM

    Write a Comment