Kalça Osteotomisi nedir?

Kalça osteotomi tedavisi kalçanın obezite, yaşlanma, travma, doğumsal ve ya sonradan oluşan kalça çıkığı, gelişimsel kalça displazisi, perthes hastalığı, femur başı avasküler nekrozu, kıkırdak hasarları ve kireçlenme gibi rahatsızlar sonucu kalça ekleminde oluşan mekanik ağrı, bacak boylarında eşitsizlik ve hareket kısıtlıklarını gidermek amacıyla kalça ekleminin ömrünü uzatmak için kalça eklem kemiklerine kemik kesileri, osteotomi plakları ve vidalar yardımıyla kalça eklem yapısı yeniden düzenlenerek kalça ekleminin taşıdığı yük aksını femur başının çok aşınmış bölümünden daha az aşınmış ve ya henüz aşınmamış bölümüne yönlendirilerek hastanın total kalça protezine giden aşınma sürecini yavaşlatmayı, proteze giden süreci uzatmayı ve ya tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan; hareket açıklığını artırıp hastanın kendi doğal kalça eklemini daha uzun süre kullanabilmesi için zaman kazandırmayı hedefleyen doğru yapıldığında etkin bir kalça tedavisidir.

Kalça osteotomisi kalça protezine göre daha cazip bir tedavidir. Total kalça protezi hasta ile olan uyum süresi bakımından her zaman en son çare olarak başvurulması gereken tedavidir. Total kalça protezinin geri dönüşü yoktur protez sonrası hasta protezle yaşamaya mecburdur. Bu nedenle genç ve hareketli bir yaşantısı olan kişilere uygun değildir. Her kalça protezi adayı hasta için mutlaka kalça osteotomisi seçeneği mutlaka değerlendirilmelidir.

Kalça Osteotomisi Ne Sağlar?

Kalça osteotomisi kireçlenme, kıkırdak hasarı ve femur başında kemik örtümü yetersizlikleri, 6 cm ye kadar bacak boyu eşitsizlikleri düzeltilip kalça eklemine doğal konumu verilir.

Kalça osteotomisi sayesinde varsa topallamalar ortadan kaldırabilir. Kalçanın tedavi önce azalan yük taşıma kapasitesi normal düzeye getirilerek kalça eklemindeki dejenerasyonlardan dolayı oluşan komşu ve karşı eklemlere uygulanan ekstra yükler dengeli bir şekilde iki kalçaya eşit dağıtılır.

Uygun hasta grubunda kalça osteotomisi tedavileri total kalça protezi tedavisine olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.

Hareket açıklığı artırılıp, kemik örtümü normale döndürüldükten sonra hücresel tedaviler yardımıyla kıkırdak dokusunda onarım ve artış sağlanabilir.

Kalça eklemine uygulanan cerrahi tedavilerden yüksek şifa hedeflenebilmesi için erken dönemde başvurmak önemlidir.

Kalça Osteotomisi kimlere yapılabilir?

Kalça osteotomi ameliyatı genel olarak kalça protezinin henüz mecburi hale gelmediği kalça eklem ömrünün uzatmanın mümkün olduğu yaş olarak 60 yaş altı hasta grubu için uygundur. Daha genel bir tanım yaparsak primer (ilk yapılan kalça protezleri ) kalça protezleri ortalama 15 yıl şifa sunmayı hedefler bu süre hastanın yaşına, kilosuna, genetik yapısına ve yaşantısına göre daha uzun ya da kısa olabilir kalça eklem hasarı ileri seviye olan her hasta ayrı ayrı değerlendirilir ve hasta için ön görülen, beklenilen aktif ve hareketli geçireceği, hedeflediği yaşam süresi 15 yıl ve daha fazla ise protez öncesi osteotomi tedavisi mutlaka değerlendirilerek eklem ömrü uzatılmalıdır.

Kalça osteotomi tedavileriyle birlikte yeniden konumlanan kalça ekleminde daha önceden oluşan kıkırdak ve kemik deformitelerinin onarımı için hücresel tedavilerden kemik iliği kök hücre ve yağ kaynaklı kök hücre tedavileri ile desteklenip cerrahi tedavi sonrası çok daha yüksek bir şifa hedeflenebilir.

Kalça Osteotomisi kimlere yapılamaz?
Kalça osteotomisi ileri seviyede kalça  kireçlenmesi olup kıkırdak dokusunun tamamen kaybolduğu hastalar için uygun değildir. Kalça ekleminde aktif enfeksiyonu olan, ciddi obezite sorunu olanlara, kemik erimesi başlamış hastalara uygun değildir.

Kalça Osteotomisi tedavisi Nasıl Karar Verilir?

Cerrahi tedavilerden elde edilen başarının en önemli faktörü doğru hasta seçimidir. Bu seçimin en önemli faktörleri ise hastanın mevcut durumu ( Yaşı, kilosu, yaşantısı) detaylı değerlendirilerek tedavi sonrası hedeflediği yaşam şekli ve kalitesi göz önünde bulundurularak yapılabilir.

Kalça osteotomi cerrahilerinde birçok farklı yöntem bulunur her hasta için ayrı planlama gerekir.

Kalça Mr’ı ve Ayakta çekilmiş AP Pelvis Grafisine ek olarak fiziki muayene bulguları ve hasta beklentisi uyuşmalı hekim sorumluluk alırken, hasta da hekimine güven duymalıdır.

Yapılacak cerrahi tedavi öncesinde hekiminizden kullanılacak dış malzemeler, anestezi süresi, hastane yatışı, ev istirahati ve bakımı, ilaç kullanımı, tedavi sonrası rehabilitasyon süreci hakkında detaylı bilgi almanızı öneririz.

Birçok hasta çevresinden duyduğu olumsuz fikirlerden dolayı tedavi olmaktan korkup mağdur olmakta, erken teşhis ve koruyucu önleyici tedavilerden yararlanabileceği süreci kaçırmaktadır. Hasta çevresindeki yorumlardan ziyade farklı hekimlerden tıbbi görüş almalı tedaviye olan ihtiyacını doğru değerlendirip kararı yine kendisi vermelidir.

Günümüzde cerrahi tedavilerden hasta memnuniyet oranı doğru bilgilendirilme yapılan hastalarda %85 ve üzeridir. Hasta memnuniyetsizliğinin en önemli sebebi hastanın tedaviden  beklentilerinin tedavinin hedeflediği şifadan daha farklı olmasıdır.

Cerrahi tedavi seviyesindeki rahatsızlıklar için bitkisel tedaviler, hücresel tedaviler, fizik tedavi gibi farklı seviyede şifa hedefleyen tedavilere yönelmesidir. Her tedavinin hedef hasta grubu farklıdır  ve farklı seviyede şifa sunabilirler.
Bilinmesi gereken ilk şey hastalık yoktur, hasta vardır ve her hastanın durumu birbirinden farklıdır.
Cerrahi tedavilerin başarısındaki önemli etkenlerden biriside hastanın sürece olan sadakatidir.
Cerrahi tedaviler öncesi farklı doktorlardan 2. Görüş almanızda yarar vardır.

Kalça Osteotomisi tedavisi

Kalça osteotomi ameliyatı genel anestezi altında, açık cerrahi olarak ortopedi tedavilerinin içerisindeki en önemli ameliyatlardan biridir ve kişiye özel ciddi planlama ve deneyim gerektirir.

Osteotomi ameliyatı yaklaşık 15 cm’lik dikey kesi ile kalça eklemi açılır kemik kesileri, osteotomi plakları ve vidalar ile sabitlenerek kalça eklemi yeniden düzenlenir. En önemli nokta ise kalça ekleminin yeni konumunda femur başı kemik örtünümü ve eklemin hareket açıklığının sağlanmasıdır.
Osteotomi ameliyatı yaklaşık 2 saat sürer ve devamında 3 – 5 gün aralığında hastane yatışı ve bakımı gerekir.

Hastanın operasyon sonrası 3 hafta eklemine yük vermemesi devamında ise yürüteç ve ya koltuk değneği desteği ile yavaş yavaş yük vermeye başlaması önemlidir.

Operasyon sonrası kemik kaynaması 2 aylık sürede tamamlanması beklenir.

Kalça Osteotomisi Sık Sorulan Sorular?

 1. Total kalça protezi ve kalça osteotomisi tedavisinin en önemli farkı nedir?
  Cevap: Total kalça protezi ve kalça osteotomisinin çok farkı vardır en önemli fark protez hareket kısıtlığı yaparken osteotomi hareket kabiliyetini artırır.
 2. Kalça protezimi yoksa kalça osteotomisi mi daha uzun süre şifa sunar?
  Cevap: Cerrahi tedavilerin şifa süreleri tahminidir bu süreler hastanın yaşantısı, yaşı ve kullanılan dış malzemelerin vücut ile olan uyumlarına göre geçmiş hasta deneyimleri sayesinde oluşmuştur. Genel olarak total kalça protezi, kalça osteotomisinden daha uzun süre şifa sunmayı hedefler.
 3. Günlük yaşantıya dönüş protez de mi yoksa osteotomide mi daha kısadır?
  Cevap: Total kalça protezi sonrası ertesi gün hasta basabilir. Kalça osteotomisi sonrası ise 3 hafta hiç yük verilmez yavaş yavaş yük vermeye başlanır osteotomi sonrası günlük hayata dönüş daha uzundur.
 4. Kalça osteotomisi ameliyatı olduktan sonra ameliyat izi kalır mı?
  Cevap: Kalça osteotomisi sonrası ameliyat izi genellikle kadın hastalarımızın kaygılarıdır. Tüm açık cerrahilerde olduğu gibi ameliyat izi kalır.
 5. Kalça osteotomi ameliyatından sonra ağrılarım hemen geçer mi?
  Cevap: Kalça osteotomi ameliyatlarından sonra ameliyat ağrıları ve cerrahi oalrak düzeltilen eklem yapısından dolayı ağrılar olur fakat bu ağrılar azalan seyirde devam eder. Yaklaşık 6 haftalık iyileşme sürecini atlattıktan sonra ameliyat öncesine göre ağrılar minimal düzeye iner ve hastanın kalça eklemi hareket kabiliyeti kazanarak ağrılardan kurtulur.

BİZ SİZİ ARAYALIM