Orthopaedics and Traumatology

Meniscus
Arthritis
Arthralgia
Total Joint Replacement

Orthopaedic Surgery
Hip dislocations
• Spine Surgery
*Low Back Pain (spinal disc herniation – cervical disc hernia)
*Scoliosis
Nerve Entrappments
*Carpal tunnel

The treatment of platelet rich plasma is the most important method used in regenerative medicine. The purposes of the treatment are decreasing of inflammation and regenerating worn or wounded cartilage tissues or to help them recover. Thrombocytes are cellular components of the blood and they are leading cells in hemostasis after woundings with hemorrhage. The healing period of the body initiates with the release of local effective growth hormones which are secreted from thrombocytes immediately. These hormones stimulates a series of complex and consecutive reactions. Debridement of death cells and remnants, regenerating new cells and signalling biologically at the right time for synthesis of adequate proteins for reconstruction of new healing tissue.
The cellular therapy technique used in regenerative medicine for stimulating healing process, and accelerating or reviving if pauses ocur. Cartilage wear down and deposited debrises were shown in articular space at joints affected with osteoarthritis. The living part of cartilage are used for repareation as a source of regeneration with cellular mechanisms. Patient selection and deciding right indication at the right phase of the disease are especially important.
Preperation of PRP is based on a laboratory process after drawing the blood from the patient. Fresh cells were separated form that blood for injecting into damaged area with its own plasma. Treatment at natural spaces like joints, liquid form is preferred; whereas, in muscle, where PRP can not be preserved in the target organ, stabilisation methods may be preferred as additional procedure.

MR Görüntüleri

Çekilen filmlerin sonucu çoğunlukla merak konusudur. Öncelikle Emar filmlerinideki görüntülerin nasıl oluştuğuna ait temel prensipleri açıklamakta fayda vardır.

Emar nedir?

Baş harflerini aldığı manyetik rezonans kelimelerinin İngilizce telaffuzunun yaygın kullanımıyla üretilmiş bir kelimedir. Şiddeti ve yönü belli Manyetik alanlarda bırakılan vücudun bölümleri manyetik enerjiden etkilenirler. İncelenen bölge içeriğindeki su molekülleri (protonları)tarafından soğurduğu enerji sonrasında serbestleşir. Salınan enerjinin yoğunluğu üç boyutlu ölçümlenerek görüntülere yansıtılması sonucu yapısal değerlendirmeler yapılmaktadır.

Sadece yapısal değerlendirmeler değil çeşitli yazılımların sayesinde sanal olarak vücudun belli bölümlerinin iç kısmının sanki kamerayla bakılıyormuş gibi görüntülenmesi hatta anjiografi yapılması mümkündür.

Raporlar nasıl hazırlanır?

Radyolojik incelemelerde saptanan bulgular ilgili yapılardaki değişiklikler derecelendirilerek rapor edilirler. Eklemin genel değerlendirmesinin ardından tek tek eklemi oluşturan yapılara ait görüntüler yorumlanır.

Menisküs lezyonları:

Menisküs lezyonları menisküse ait sinyallerde görülen değişikliklere göre 4 evrede değerlendirilirler. Menisküsteki sinyal homojenitesindeki değişiklikler dejenerasyon olarak adlandırılır. En hafif dejenerasyon evre 1, en ileri için de evre 4 dejenerasyon terimi kullanılır. Basit dejenerasyonlarda menisküs yapılarında beneklenme ve ince çizgilenmeler görülürken ileri evrelerde eklem yüzeyine doğru açılan yırtık görüntüleri ve kopmalar saptanmaktadır.

 

Kova sapı menisküs yırtığı nedir?

Menisküsler C şeklinde eklem içini dolduran yapılardır. Eklem kapsülüne komşu dış kenarlarına paralel (yine C şekilli) bir yırtık gelişir. İki ucundan bağlı ortası serbest kalan bu yapı iki ucundan bir kovaya bağlı sapa benzetildiği için bu ismi alır. Serbest kalması sebebiyle eklemi kilitlemesi ve hareket etmeyi kısıtlamasına neden olur.

Ön çapraz bağ yırtığı

Ön çapraz bağ eklem içinde yer alan sagittal (yanal bakış) kesitlerinde eklemin tam ortasında önden arkaya aşağıdan yukarıya yönelen kuvvetli bir bağdır. Bağın görüntülerindeki değişikliklere göre menisküslerdeki dejeneratif değişikliklerdeki gibi 4 evre üzerinden hasar raporlanmaktadır. Ayrıca kopması durumunda koptuğu bölgenin konumuna göre de isimlendirilir. Hasarlı Ön çapraz bağ yoğun sinyal artışına rağmen mekanik bütünlüğünü koruyor olabilir. Bu durumlarda da kesin kanıya varılamadığına ait bulgular raporlarda yer alırlar.

 

Kıkırdak yapıları

Eklemi oluşturan kemikler birbirleri üzerinde hareket edebilmelerini üzerlerindeki kaplamaların yani kıkırdakların şekline borçludurlar.

Kıkırdaklar Emar görüntüleri ile kalınlık, şekil ve alttaki kemik ile olan ilişkileri bağlamında değerlendirilebilmektedir. Kıkırdak yapının incelmesi bütünlüğündeki noksan ve kusurlar en azdan en şiddetlisine doğru olmak üzere 4 evrede değerlendirilirler. Kıkırdak yapının dejeneratif değişimlerine kondromalezi adı verilmektedir. Diz ekleminde iç eklem aralığı hasarlanma sıklığı bakımından dejenerasyona uğrarken diz kapağı da sıklıkla kıkırdak hasarı gözlenen bir bölgedir.

Kemik yapılar.

Eklemi oluşturan kemik yapılar üzerindeki kıkırdakların derin katmanlarının beslenmesi ve hasarlanınca yenilenmesinden sorumludurlar. Kıkırdakların beslenme bozukluğu olması ödemi veya hücresel anlamda canlılık kaybının olması emar görüntülerine yansımaktadır.

OCD
Osteokondritis dissekans anlamına gelen bu görüntü aynı adla anılan hastalığın emar incelemelerinde gözlenmesi demektir. Kemik ve kıkırdak dokunun birlikte bir parça halinde ait olduğu kemikten ayrışmasıdır. Basitten ağır formlarına doğru 4 evre üzerinden derecelendirilmektedir. En ağır formunda eklem içinde serbest olarak dolaşır. Eklem faresi adını almaktadır.

Eklem içinin genel değerlendirilmesi:

Eklem içindeki zarların şişmesi synovit veya synovyal zar hipertrofilerinde gözlenir. Ayrıca eklem içinin sıvıyla şişmesi menisküs yırtığı veya romatizmal hastalıklarda gözlenmektedir. Eklem yaralanmalarında ayrıca eklem içine kanama olduğunda eklem boşluğu kanla dolduğu gözlenmektedir.

Emar çeken makineler (Açık ve kapalı tip)

Emar çekilmesi için tüp şeklinde kapalı makineler ve açık emarlar kullanılmaktadır. Kapalı makinelerde manyetik alan kontrolü daha kolay olduğu için yüksek manyetik alan şiddet değerlerine ulaşılabilmektedir. Açık emarlar bu durumu yazılım değerleri üzerinde yapılan düzenlemeler ile telafi yoluna gitmektedirler.

Ülkemizde yoğun olarak 1,5 Tesla gücündeki kapalı emarlar kullanılmakta olup, kamu hastanelerinde yapılan çekimler sosyal güvenlik sistemleri tarafından ödenmektedirler.

mr

femur-tibia2

femur-tibia

BİZ SİZİ ARAYALIM

  Kireçlenme Yani Tıbbi Adıyla Osteoartrit Nedir?

  Bazı eklemlerin en sık görülen kronik bir hastalığıdır. Dejeneratif eklem hastalığı adı da verilmektedir.

  "Aşınma" ile oluşan eklem iltihabı yani artrit, osteoartrit (OA) olarak isimlerle de adlandırılır. Eklemleri oluşturan kemiklerin üzerindeki kıkırdak kaplamaların veya yastıklama görevi olan menisküslerin yaralanmasına bağlı ağrı, sertlik ve şişlik görülür. Eklem yapılarındaki yıkımda zamanla artış meydana gelir. Kıkırdak yüzeylerinde yara oluşarak kıkırdakta çukurlar oluşur. Zamanla kıkırdağın altındaki kemiğe doğru hastalık sirayet ederek kistik boşluklar ve artmış kemik yoğunluğu, kireç birikimlerinin oluşmasına neden olur.

  Osteoartrit Belirtileri

  Osteoartritte en sık görülen belirtiler sertlik, sabah veya dinlenme ve sonrası ağrı, tutukluk olarak karşımıza çıkar. Klinikte özellikle ilk karşılaşılan bulgu etkilenen eklemlerde artmış aktivite sonrası şişlikler olmaktadır. Eklem hareket açıklığında azalma, takılma, kıtırtı sesleri ve giderek bacağın şeklinde çarpılmalar gözlenebilmektedir.

  Osteoartrit Nedenleri

  Osteoartriti oluşumundan sorumlu özel tek bir nedeni yoktur. Çeşitli faktörler arasında aşırı kilo,yaralanmalar veya aşırı kullanma ve genler de dahil olmak üzere birçok sebep sayılmaktadır. OA gelişimine yol açar. Osteoartrit için "aşınma ve yıpranma" olarak özetlenen zamanla eklemlerin mekanik etmenlerin neden olduğuna inanılır.

  Genler: Çeşitli genetik özellikler OA gelişimi için sebepler arasında sayılabilirler. Olasılıklar arasında kollajen üretiminin azaldığı sendromlar sayılabilirler. Bu anormallikte osteoartrit ilgili kıkırdağın hızlı ve normalden daha erken yaşlarda kaybı ile oluşur. Diğer kalıtsal özellikleri bir araya geldiği karmaşık hastalıklar da kemiklerde hafif hasarlar oluşmasına neden olabilir.

  Araştırmacılar, daha önce de artmış ağrı duyarlılığına bağlı FAAH denilen bir gen sayesinde başka hastalığı olmayan insanlarda da OA olanlara göre daha az olduğunu tespit etmişlerdir.

  Ağırlık: Yüksek vücut ağırlığına sahip olmak kalça ve dizler üzerinde ek bir baskı yapar. Daha hızlı eklem kıkırdak yıkımına neden olabilir. Araştırmalarda kilolu olan kişilerin elinde dahi osteoartrit riski arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalar fazla yağ dokusunun eklemlere zarar verebilecek enflamatuar kimyasallar (sitokinler) ürettiğini göstermektedir.

  Yaralanma ve aşırı Yüklenme: Tekrarlayan hareketler ya da (örneğin bir kırık veya bağ yırtılması gibi) eklem yaralanmaları osteoartrite yol açabilirler. Bazı sporlar, aşırı kullanma, zorlayarak ardarda yüklenmeler neticesinde kıkırdak yıkımını hızlandırabilir. Eklemler, tendonlar ve bağlar zarar görerek de OA gelişebilmektedir. Ayrıca kıkırdak dokusu uzun süre ayakta kalmak, tekrarlayan eğilme, ağır kaldırma ya da diğer hareketler nedeniyle de çabuk yıpranmaktadır.

  Kasların zayıflığı veya dengesizliği veya desteklediği eklemlerde bozulan hareket dinamikleri nihayetinde kıkırdak bozulmasına yol açabilir.

  Diğer etmenler: Çok sayıda başka faktör osteoartrit gelişimine katkıda bulunabilir. Bu faktörler kemik ve vücut için çok fazla büyüme hormonu üretimi(= akromegali ), artmış demir metabolizması (=hemokromatozis), romatoid artrit gibi bazı kronik hastalıklar OA gelişimine katkıda bulunurlar.

  Osteoartrit Tanısı

  Osteoartrit teşhisi hastanın tıbbi geçmişi ve fizik muayenesi ile konmaktadır. Laboratuvar testleri, röntgen ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taraması ile takip edilebilir. Hastalığın klinik değerlendirme yöntemleri olarak sayılabilirler.

  Osteoartrit Tedavisi

  OA tedavi seçenekleri kilo yönetimi, fiziksel aktivite değişimi,sınırlı sayıdaki ilaçlar, eklem yüzey değiştirme ameliyatları ve diğer çeşitli eklem içi enjeksiyon tedavileri sayılabilirler.

  osteoartrit

  BİZ SİZİ ARAYALIM